Tư Vấn - Đặt Hàng Online

     Hotline : 0914.977.889

Mũi Khoan Sứ & kính

Mũi Khoan Sứ & kính

10,000 VNĐ

Mũi Khoan Sứ & kính
Sử dụng: Để khoan trong kính, gạch ngói, gốm sứ, gương, nhựa cứng, đồ vật và vân vân

Thân chống chượt cố định tâm

Loại mũi

M6 : 6 ly giá bán 10.000/ cây

M8 : 8 ly giá bán 12.000/ cây

M10 : 10 ly giá bán 14.000/ cây

M12 : 12 ly giá bán 16.000/ cây